Schrijven

Mijn hobby schrijven heeft geleid tot een aantal boeken die deels via een uitgever zijn uitgegeven, deels in eigen beheer. 

 

Herinneringen aan de Werkhofgemeenschap .....
Een open plek voor religieuze bezieling in verbinding met de ander.

De Vereniging Werkhofgemeenschap, in de jaren zestig van de vorige eeuw voortgekomen uit de Rooms-katholieke communiteit van monialen Augustinessen in Werkhoven, maakte een bijzondere ontwikkeling door. Zij groeide van katholieke via oecumenische naar multireligieuze geloofsbeleving.
Na vertrek van de zusters in 1997 bleef de Werkhofgemeenschap haar zondagsvieringen  houden in de kapel van de voormalige priorij Gods Werkhof. Vanwege vergrijzing werd de vereniging in 2023 opgeheven. In dit boek wordt de ontwikkeling van de gemeenschap thematisch beschreven, met bijdragen van leden en andere betrokkenen die terugkijken op een voor velen belangrijke periode van hun leven.   

Softcover, 110 exemplaren, uitsluitend beschikbaar gesteld aan direct betrokkenen. 

Buitenplaats Broekbergen
Bewoners en hun dromen door de eeuwen heen

Dit boek beschrijft het verhaal van Henk den Boon en zijn vrouw Els Kruidenier die in 2008 eigenaar worden van de in slechte staat verkerende Driebergse buitenplaats Broekbergen. Terwijl ze beginnen aan een ingrijpende restauratie gaan ze op zoek naar de geschiedenis en ontdekken dat alle bewoners die hen in de voorbije eeuwen voorgingen net als zij gedreven werden door een ideaal waardoor de buitenplaats steeds van gedaante veranderde. Gaan Henk en Els hun dromen waarmaken?

Hard cover, 208 pagina's, met meer dan 350 afbeeldingen in full colour en veel leuke weetjes.
Prijs € 22,50 Verkrijgbaar bij de boekhandel en via internet. ISBN 9789492055965 

De grote reis van een kleine ezel
Een kerstverhaal

Het bekende kerstverhaal op rijm, zoals een kleine ezel dat beleefd heeft.
44 pagina's, rijk geïllustreerd met door mijzelf gehaakte figuren. 
2019 Uitgegeven in eigen beheer. Prijs € 10,00
Te bestellen via mieke.tollenaar@kpnmail.nl 

Loslaten en doorgaan
Een voettocht van West- naar Oost-Europa

Na het overlijden van zijn vrouw in 2008 besluit de dan 65 jarige Klaas de Vries om in zijn eentje een 5000 km lange voettocht te gaan maken van het meest westelijke puntje van Ierland naar de monding van de Donau in de Zwarte Zee. Dit boek is niet alleen een reisverhaal maar ook een verslag van het indringende proces waar hij doorheen gaat tussen de pijn van het verlies van zijn vrouw en gevoelens van nieuwe verliefdheid. 

Verkrijgbaar via boekhandel of via  www.boekscout.nl  ISBN  978-94-022-0727-9

Wat doen we met zijn kleren? 
Herinneringen en ervaringen bij het maken van een troostkleed

Dit beschrijft mijn proces hoe ik ertoe kwam om samen met mijn kinderen alle kleding van mijn overleden man te verknippen tot lapjes van 25x25 cm en daarvan troostdekens te maken voor mijn kinderen en mijzelf. Inclusief handleiding om zelf een troostdeken te maken.

In 2009 uitgegeven door Ten Have. Uitverkocht. Soms nog wel 2e hands te vinden via internet.

Het werk van zuster Theofoor
in de voormalige priorij Gods Werkhof

Zuster Theofoor (Ans van Zeijst) was moniale Augustines in het slotklooster Gods Werkhof in Werkhoven. In mijn boek beschrijf ik het beeldend werk (schilderijen, meubels en meer) wat van haar nog aanwezig is in het voormalige klooster in Werkhoven. Zuster Theofoor / Ans van Zeijst staat vermeld in het Lexicon van de 1000 meest toonaangevende vrouwen van de 20e eeuw. 

Verkrijgbaar via info@samaya.nl 

Het gaat door!
Inspiratie en spiritualiteit in voormalig slotklooster Gods Werkhof

In 2008 nam ik het initiatief tot de totstandkoming van dit boek over het laatste slotklooster dat in noordwest Europa werd gebouwd volgens de oude normen van de katholieke kerk. Ik maakte de foto's ervoor, was hoofdredactieteur en eindverantwoordelijk voor de vormgeving van de inhoud.

Uitgegeven door Matrijs, Utrecht. Uitverkocht. Soms nog wel 2e hands te vinden via internet.

De E van Engel

Dit boek geeft een kort overzicht van het 100-jarige leven van zuster Maria Clara osa, geboren als Truus van Beek. 

Te bestellen bij uitgeverij Blurb: http://nl.blurb.com/b/4424384-de-e-van-engel

Daarnaast heb ik een aantal boeken geschreven die alleen onder familieleden verspreid zijn, zoals Op weg naar Fatima, Ode aan mijn vader, Wij Tollenaars, Wie was opa Wim, Josefien Kwebbeleend, en meer.